Pårørende Café

En gang hver måned holder vi Pårørende Café. Nogle kommer for at snakke. Andre for bare at være her igen og mindes.

Se oplysninger under Patienter og pårørende - pårørende på hospice - afsnittet Pårørende Café - Klik her.