Behandling, lindring og pleje

Tværfaglig palliativ indsats

Formålet med indlæggelse på hospice er at yde en specialiseret, tværfaglig palliativ indsats som ikke kan varetages på basisniveau i almen praksis, hjemmepleje eller på hospitalsafdeling.

Den lindrende behandling omfatter pleje og omsorg til patienter med livstruende sygdomme samt til uhelbredeligt syge og døende menneske i den sidste levetid. Det er også formålet at yde støtte, vejledning og omsorg til den døendes pårørende og senere efterlevende.

Den specialiserede palliative indsats kan medføre, at patientens tilstand stabiliseres i en sådan grad, at patienten kan udskrives til eget hjem eller plejehjem i en periode evt. for at blive genhenvist til hospice.